امیدوارم بتوانیم سرنوشت هنرمندان صنایع دستی را بهبود بخشیم.

به گزارش ایمنا، معاون صنایع دستی کشور در سی و ششمین مجمع عمومی آسیه و اقیانوسیه اظهار داشت: برای ایران و اصفهان افتخار بزرگی است که میزبان نمایندگان صنایع دستی دنیا باشد. بهمن نامور مطلق افزود: امیدواریم که در این اجلاس و مجمع بزرگ جهانی و مجامعی که در کنار آن برگزار می شود بتوانیم […]