فینال لیگ دو و میدانی به تعویق افتاد

 زمان برگزاری مرحله نهایی مسابقات دو و میدانی لیگ آقایان تغییر کرد.