خوردبین: درباره رضاییان باید به برانکو اعتماد کنیم

رامین مشکل خاصی ندارد و جای نگرانی نیست. باید به برانکو هم اطمینان کنیم. او دستش باز است و البته نظرش این است که رامین با توجه به دوری از تمرینات تیم باید آماده‌تر شود و هیچ مساله دیگری در میان نیست.