صدای مرد یخی ۵۳۰۰ ساله شنیده شد! +تصاویر

“اوتسی” مرد یخی در نهایت سکوت ۵۳۰۰ ساله خود را شکست.