آمریکا تمام تعهداتش را بر اساس برجام انجام داده است/ تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا ۱۵ درصد افزایش یافته است

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با بیان این‌که ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده است، گفت: واشنگتن به دنبال این است که مردم ایران منفعت اقتصادی حاصل از این توافق را در زندگی خود احساس کنند.