ترویج فرهنگ شاهدپژوهی ویژه شهدای دانش‌آموز

مدیر کل امور شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش از اجرای برنامه‌های متعدد برای آشنایی با سیره شهدای دانش‌آموز در طول سال تحصیلی به ویژه هفته شهید و شهادت خبر داد.