انتقاد ونزوئلا از دخالت های آمریکا

دولت و شورای ملی انتخاباتی ونزوئلا از دخالت های آمریکا در امور داخلی کشورشان انتقاد کردند.۱۶:۴۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر