ترکیب اصلی لیورپول-هال سیتی

لیورپول از ساعت ۱۷٫۳۰ در آنفیلد میزبان هال سیتی خواهد بود.