ترکیب اصلی هامبورگ-بایرن مونیخ

بایرن مونیخ در هفته پنجم بوندس لیگا میهمان هامبورگ است.