دایی اسطوره همه ایران است نه فقط پرسپولیس/ مطهری: لیاقت استقلال بالاتر از این حرف‌هاست