آلمان: هدف ما این است که در عراق پیشمرگه‌ها را برای مبارزه با داعش آموزش دهیم