اشپیگل: آلمان شبکه اپراتور تلفن همراه افغانستان را هدف حمله سایبری قرار داده است

یک نشریه آلمانی نوشت که ارتش این کشور با هدف یافتن اطلاعاتی درباره یک تبعه آلمانی ربوده شده در افغانستان، شبکه اپراتور تلفن همراه را هدف حمله سایبری قرار داده است.