آتش گرفتن جنگنده گرانقیمت «اف-۳۵» آمریکا هنگام برخاستن از باند فرودگاه

جنگنده «اف-۳۵» نیروی هوایی آمریکا روز گذشته هنگام برخاستن از یک پایگاه هوایی در این کشور آتش گرفت.