نقض برجام از سوی آمریکا و دیگر هیچ!

آخرین سفر رئیس دولت یازدهم به نیویورک، با یک سخنرانی و چند ملاقات پایان یافت. آقای روحانی درباره زیرپا گذاشته شدن برجام نکاتی را یادآور شد که در صورت عدم ارائه آن، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به جای ایشان می توانست تذکرات را اعلام کند. ” ایالات متحده، به خوبی می‌داند که برجام، سند  چندجانبه […]