قرارداد همکاری کشتی ایران و اقیانوسیه امضاء شد

قرارداد همکاری فدراسیون کشتی ایران و شورای کشتی اقیانوسیه بین رسول خادم و رئیس این شورا امضا شد.۱۶:۵۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر