وال‌استریت‌ ژورنال: راه‌حل ایران برای FATF/ ایران سپه و ملت را دو بانک پاک معرفی کرد