داعش ۲۵ عراقی را به طرز وحشتناکی سر بُرید

داعش جنایت جدیدی را علیه غیرنظامیان عراقی انجام داد و ۲۵ نفر را در کشتارگاه نینوا سر بُرید.