منصوریان بازیکنان را به خط کرد

سرمربی استقلال در اولین تمرین خود بعد از تعطیلی ۲ روزه بازیکنان تیمش را دور هم جمع کرد و دقایقی برای آنها گفتگو کرد.