خوشحالی سرمربی بارسا از بازگشت به خیخون

لوئیس انریکه همراه بارسلونا امروز به شهر خیخون رفته تا دیدار حساسی برابر اسپورتینگ انجام دهد.