پزشک زن یمنی که با قحطی می‌جنگد

بعد از دو سال جنگ در یمن و محاصره ۱۸ ماهه این کشور به رهبری عربستان سعودی، میلیون‌ها نفر از مردم کم کم گرسنگی را احساس می‌کنند و حتی بعضی از آنها به خاطر کمبود غذا جانشان را از دست داده‌اند اما یک زن پزشک یمنی در شهر بندری الحدیده در جوار دریای سرخ آنچه […]