ایران فرهنگ غنی و متمایزی در عرصه صنایع دستی دارد/قدردانی از شهرداری اصفهان بواسطه حمایت از صنایع دستی

 به گزارش خبرنگار ایمنا، وانگ شان در خصوص انتخاب اصفهان به عنوان هجدهمین میزبان شورای جهانی صنایع دستی با اشاره به برگزاری جلسه شورای جهانی صنایع دستی در ماه اوریل در شانگهای چین افزود: در آن جلسه تمامی اعضاء هیات مدیره و روسای منطقه ای شورای جهانی صنایع دستی حاضر بودند و نماینده ایران با […]