ترامپ ۱۴۰ میلیون دلار دیگر برای تبلیغات هزینه می‌کند