گفتگوی عضو جنبش گروه تروریستی با تلویزیون صهیونیستی

شبکه ۱۰ تلویزیون رژیم صهیونیستی گفتگوی تلفنی عضو برجسته و محوری جنبش تروریستی تکفیری جیش الاسلام را با این شبکه پخش کرد….