داخل هواپیمای رئیس جمهور ایران (عکس)

حال و هوای هواپیمای رییس جمهور و هیات همراه هنگام عزیمت به نیویورک