اعلام فراخوان هفتمین جشنواره «نماز و نیایش به روایت دوربین»