فلاحت زاده: برعکس پارسال عمل می‌کنیم

فرشاد فلاحت زاده بازیکن سابق تیم‌ملی که بعد از جدایی از هدایت تیم‌ملی فوتبال ساحلی در سالیان اخیر به فوتبال برگشته، وضعیت تیم سایپا را که او دستیاری سرمربی‌اش را عهده‌دار است، آرمانی می داند!