حرفهای مدیر پایه پرسپولیس/ قنبرپور: پرسپولیس پایه حالا پاک‌پاک است

مصطفی قنبر پور سرمربی سابق تیم های ملی پایه ومدیر تیم های پایه وآکادمی پرسپولیس از هماهنگی جالب برانکو با تیم های پایه گفت .