هشدار سازمان ملل: دو میلیون غیرنظامی حلبِ سوریه بدون آب