گمانه زنی بعد از حرف های تند مدیرعامل استقلال/ کدام بازیکنان از استقلال جدا می شود؟