خبر بد برای بازیکنان استقلال

عضو هیات مدیره استقلال حرف های وزیر ورزش و جوانان را تایید می کند و بعضی از قراردادهای بازیکنان این تیم خارج از عرف بسته شده است.