همزمان با نمایشگاه بین‌الملی صنعت، همکاران سیستم رویداد «باهم ۹۵» را برگزار می‌کند

دومین رویداد تخصصی همکاران سیستم با عنوان «باهم ۹۵» در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.