«بشار جعفری»: آمریکا تمایلی به پایان بحران سوریه ندارد