هفته ششم لالیگا/ ترکیب اصلی اسپورتینگ خیخون و بارسلونا

بارسلونا از هفته ششم لالیگا و از ساعت ۱۷٫۴۵ در خانه اسپورتینگ خیخون به میدان خواهد رفت.