بازنمایی عملیات خیبر

به دلیل نقش بی‌بدیل رزمندگان زنجانی در عملیات خیبر سال ۶۲ ، بازنمایی این عملیات به مدت ۵ روز در محل سدخاکی گاوازنگ در استان زنجان برگزار شد.۱۷:۳۹ – ۱۳۹۵ شنبه ۳ مهر