شاگردان چیلاورت دو سال از ایرانی ها جوان ترند

بررسی سنی این تیم آمریکای جنوبی نشان می دهد، شاگردان کارلوس چیلاورت دو سال از شاگردان ناظم الشریعه در تیم ملی ایران جوان تر هستند