نوبل حماقت امسال به چه کسی رسید؟+ تصاویر

توماس توایتس ملقب به “مرد بُزی” در مراسمی در دانشگاه هاروارد در شهر کمبریج آمریکا، جایزه بزرگ ایگ نوبل ویژه کارهای نامتعارف را از آن خود کرد.