یش از ۵۰ درصد از خانوارهای تهرانی اینترنتی در سرشماری ثبت نام می‌کنند/ سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن تا ۲۴ مهر ادامه دارد