گلزنی ستاره سابق پرسپولیس قبل از رویارویی

مهدی شیری بازیکن شیرازی سابق پرسپولیس در مسابقه امروز تیم قشقایی در لیگ دو برای تیمش موفق به گلزنی شد.