رییس مرکز آمار: ۶ هزار خانوار در ۳ ساعت اول صبح ثبت نام کردند/ ۲۰ روز ۲۴ ساعته مهلت سرشماری اینترنتی است مردم شتاب نکنند