نگرانی کمپین ترامپ درخصوص کمبود شدید بودجه انتخاباتی

پلیتیکو نوشت برتری مالی فاحش ستاد انتخاباتی کلینتون بر کمپین ترامپ، جمهوری‌خواهان را به جان هم انداخته است.