دوئل برادران ملی پوشان پرسپولیسی (عکس)

فرید امیری و محمد طارمی برادران ملی پوشان پرسپولیسی هر دو با پیراهن ۷۷ برای تیم های خود بازی می کنند.