برپایی ۷ بیمارستان صحرایی و درمان رایگان ۵۷هزار نفر

سردار اخوان از ارائه خدمات درمانی رایگان به بیش از ۵۷ هزار نفر تا پایان دومین روز برپایی ۷ بیمارستان صحرایی نیروی زمینی سپاه در مناطق محروم غرب و شمالغرب کشور خبر داد.