مدافع استقلال همچنان در حاشیه

مدافع پر سر و صدای این روزهای استقلال امروز زودتر از سایر بازیکنان تمرینات آبی ها را ترک کرد.