جلو استادش که وزیر آمریکاست دو زانو می نشیند و همه چیزمان را می دهد/ کشوری که ۶۰ درصد زنا زاده‌اند پیشرفته نیست/ پیشرفتگی ما این است که حلال‌زاده ایم