ماهواره سرگردان چینی به زمین برخورد می‌کند/ محل سقوط نامشخص است

ایستگاه فضایی چینی‌ها که پنج سال خارج از جو زمین به سر می‌برد، چندی پیش از کنترل خارج شده و زمین را هدف قرار داده است.