پیام تشکر بازیکن داغ دیده پیکان / عبدی: در روزهای جهنمی تنها نماندم

بهادر عبدی بازیکن تیم پیکان در پیامی از تمام اهالی فوتبال که با او ابراز همدردی کرده بودند، تشکر کرد.