اظهارات جدید حسن عباسی: هیچ پیامبری شرایط امام‌خمینی را نداشت/رتبه نخست عربستان و ترکیه در زنازاده‌گی/ ۶۶ درصد جمعیت برزیل حرام زاده اند