همایش بزرگداشت شهید باکری ششم مهر در برج میلاد برگزار می‌شود

همایش بزرگداشت شهید باکری با هدف ارائه منش‌های مدیریتی فرماندهان جنگ ششم مهر در برج میلاد برگزار می‌شود.