رانیری: شکست را بین دو نیمه پذیرفتیم

کلودیو رانیری، سرمربی ایتالیایی لسترسیتی اذعان داشت که بیرون کشیدن واردی و ریاض محرز از زمین در بین دو نیمه، به علت پذیرش شکست در برابر منچستر بوده است.