درخواست گولن برای تشکیل کمیته‌ای بین‌المللی جهت بررسی اتهامات ترکیه علیه وی

فتح‌الله گولن با تأکید بر بی‌گناهی خود در کودتای اخیر ترکیه، خواستار تشکیل کمیته بین‌المللی برای انجام تحقیق در خصوص این موضوع شد.